Tham gia chơi domino giải trí

Domino giải trí tốt với mọi lứa tuổi, nhất là con nít, mỗi người chơi sẽ có 7 quân cờ cho mình, trong ván sẽ có tổng cộng 28 quân cờ, luật đơn giản, dễ hiểu là những ưu điểm của trò chơi domino này.

 

1.Luật chơi

Game Domino có 28 quân cờ với quân nhỏ nhất là 0-0 và theo thứ tự tăng dần 6-6. Người chơi domino sẽ thực hiện đánh theo ngược chiều kim đồng hồ. Người có quân cờ lớn nhất sẽ là người đi đầu tiên. Tiếp theo mỗi người sẽ chỉ được đi 1 quân Domino khi tới lượt và quân cờ đó phải có điểm tương tự với điểm của 2 quân Domino ở 2 đầu của dãy Domino.

2. Chuyển lượt Cờ Domino

– Nếu không còn quân cờ nào để rút nhưng vẫn không có quân cờ đi hợp lý thì người đó sẽ bị đứng, chuyển lượt đi sang người khác.
– Nước đi hợp lệ là quân cờ đi phải có 1 đầu giống với 1 hướng trên bàn chơi.
– Người thắng là người đi hết cờ trước, hoặc trong trường hợp tất cả đều còn cờ nhưng không ai có nước đi hợp lệ thì sẽ tiến hành đếm điểm của số quân cờ còn lại của mỗi người, người chơi nào có số điểm ít nhất sẽ dành chiến thắng.

Các quân Bò trong domino sẽ đi theo chiều dọc bàn cờ, các quân cờ khác đi theo chiều ngang bàn chơi. Một người khi đến lượt đi mà không có quân cờ nào hợp lệ để đi, nếu ván cờ 4 người chơi thì người đó bị đứng, chuyển lượt đi đến người khác.

Như vậy người chơi có thể chơi domino, trò chơi nay đã có trên ongamex mobile. Bạn có thể tải về mobile của mình.