Một số luật mới khi mua chip của game poker

Nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và công bằng cho người chơi poker, BTC game poker sẽ đưa ra một số luật mới cho người chơi khi nạp chip và mua chip từ đó game sẽ nâng cao mức độ cạnh tranh.

Thay đổi mới khi mua chip poker

Bí quyết trong poker

BTC game poker sẽ áp dụng luật mới cho người chơi mua chip vào trong bàn chơi và quy định số tiền rời khỏi bàn chơi như sau:
Một ví dụ nhỏ khi người chơi mang vào bàn 4M sau một thời gian chơi game có các trường hợp sau:

– Thắng 8M thì khi quay trở lại bàn đó, số tiền buy in sẽ bắt buộc là 6M

– Trường hợp thua hoặc hòa, người chơi poker quay lại bàn chơi đó với số tiền mua sẽ hiển thị bảng mua tiền như bình thường.

Lưu ý:

– Áp dụng cho người chơi rời khỏi bàn và trở lại bàn trong 1h

– Những người chơi thắng và rời khỏi bàn, sau nhận may đồng phục học sinh khi vào lại bàn cũ phải mang đúng bằng số tiền thắng khi rời bàn.

BTC game poker ra điều luật trên nhằm đảm bảo tính công bằng khi chơi game, chúc tất cả mọi người chơi game vui vẻ và tuân thủ luật chơi.